GUIA METODOLÒGICA DE CO-CREACIÓ

Aquesta secció contindrà els continguts clau, metodologies i eines desenvolupades durant el projecte i necessàries per minimitzar els efectes negatius de la soledat no desitjada i per augmentar la conscienciació.

MATERIALS DE FORMACIÓ

Aquesta secció contindrà els materials desenvolupats durant el projecte per crear i millorar l'autoestima de la gent major en la soledat.
bookedit