Soledat ( "Loneliness") significa que les persones no interactuen amb ningú o amb molt poca gent en les seues vides diàries. Aquesta situació pot derivar-se de múltiples factors: L'evolució natural de les famílies (la família que es dissol amb la independència financera dels fills); L'atractiu d'algunes àrees metropolitanes específiques per viure; L'envelliment demogràfic; Quan un dels membres de la família mor; Problemes relacionats amb la salut (pèrdua d'audició, vista, mobilitat) i la jubilació (no treballar disminueix les interaccions socials).

L'esperança de vida ha augmentat en els països desenvolupats i, en conseqüència, els anys en què els ciutadans majors de 65 anys han de viure en una situació de soledat. L'aïllament de la gent major pot tenir diverses conseqüències, particularment en termes de la seua salut. Les persones majors poden emmalaltir més ràpid i amb més freqüència. La depressió i la pèrdua d'autonomia són els principals riscos a que s'enfronten les persones majors aïllades. Els resultats d'un estudi van mostrar que en la gent major, l'alt nivell d'estrès causat per l'aïllament i la inactivitat física sembla estar significativament associat amb les malalties cardiovasculars, diabetis, mala qualitat del son i desnutrició.

Objectius

La investigació ha trobat que les relacions socials s'associen amb un augment de les condicions de salut i una millor autoestima. Els ajuntaments, les ONGs i els serveis socials estan creant i aplicant programes per identificar i minimitzar la soledat no desitjada, però la situació general mostra múltiples intervencions úniques, desconnectades i no estructurades, que sovint depenen del voluntariat.

La gent major i el seu context (familiars, metges de capçalera, treballadors socials i veïns) necessiten conèixer i estar al tant d'aquestes solucions i programes existents; sobre la importància de sortir de casa i fer algunes activitats socials col·lectives. I també, sobre els riscos de la soledat i la depressió. Proposem un nou programa educatiu per crear un entorn propici per minimitzar l'efecte negatiu de la soledat no desitjada en la gent major i per a fomentar vides saludables. Healthy Loneliness visualitza noves sessions cara a cara que oferiran un conjunt de materials educatius personalitzats mitjançant la introducció de canvis de comportament basats en interaccions socials més forts. 

  

Tècniques de transferència per al maneig emocional de l'aïllament i problemes relacionats

  

Sensibilitzar sobre l'aïllament de la gent major i les eines per minimitzar-lo

  

Potenciar el concepte de radars de solitud, com una forma d'identificar i arribar a la gent major aïllada

userbullhornwarning