Realizacja

FAZA 1

Analiza wymagania i potrzeb użytkowników oraz wybór bardziej motywujących działań i interwencji

FAZA 2

Opracowywanie materiałów i projektowanie działań

FAZA 3

Wdrażanie działań, interwencja i ocena
Na początku projektu przeprowadzone zostaną warsztaty (co-creation - współtworzenie), których celem jest określenie potrzeb osób starszych w kontekście poprawy ich jakości życia. Następnie zostaną opracowane materiały edukacyjne i rozpocznie się rekrutacja seniorów, którzy będą uczestniczyć w warsztatch. Warsztaty te odbędą się w trzech europejskich miastach (Walencja, Łódź i Paryż) i będą odbywać się w miejscach często uczęszczanych przez seniorów takich jak: centra kulturalne, centra aktywnego seniora lub stowarzyszenia osób starszych.
Osoby w sytuacji samotności oraz pracownicy służby zdrowia i opiekunowie związani z tym obszarem. Jeśli chodzi o trenerów - chcemy zaangażować specjalistów z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, pracujących na co dzień z osobami starszymi. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w ramach projektu Zdrowa Samotność!
stack-overflowexitusers