Nasz zespół oferuje szeroką wiedzę specjalistyczną reprezentującą partnerów akademickich z dziedzin technicznych i medycznych, gminy i stowarzyszenia obywatelskie (organizacje prywatne) reprezentujące użytkowników końcowych.

Nasze partnerstwo umożliwia wielowymiarowe podejście projektu, umożliwiając nam dotarcie do znacznej liczby interesariuszy i przyciągnięcie obywateli, specjalistów, decydentów i innowatorów.
UPV jest odpowiedzialny za jakość badań związanych ze zdrowym i aktywnym starzeniem się. Dr Vicente Traver pracuje (uczy i prowadzi badania) w dziedzinie e-Zdrowia od 20 lat. UPV jest europejskim liderem uniwersyteckim w zakresie szkoleń zdalnych na platformie EdX, a Vicente Traver jest głównym badaczem w projektach unijnych związanych ze szkoleniem studentów studiów licencjackich i podyplomowych.
www.sabien.upv.es
Głównym celem działań Las Naves jest sprawianie, aby ludzie ( zwłaszcza osoby starsze) byli głównym odbiorcą działań innowacyjnych. Działalność Las Naves ukierunkowana jest na poprawę zdrowia, jakości życia, stopnia autonomii i integracji społecznej osób starszych, poprzez testowanie i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań.
www.lasnaves.com/
Stowarzyszenie E-Seniors daje możliwość zapoznania się z perspektywą użytkowników końcowych projektu. E-Seniors została założona w 2005 r. a jej głównym celem jest zwalczanie e-wykluczenia poprzez oferowanie szkoleń z zakresu usług informatycznych. E-Seniors ma duże doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z nowczesnymi technologiami oraz projektami związanymi ze zdrowym i aktywnym starzeniem się. W projekcie Zdrowa Samotność E-Seniors jest odpowiedzialne m.in: za opracowanie treści szkoleniowych oraz przeprowadzanie badań pilotażowych.
www.e-seniors.asso.fr/
Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jednym z wiodących ośrodków badawczych w Polsce i ośrodkiem referencyjnym w województwie łódzkim w zakresie promocji zdrowia i aktywnego starzenia się. Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów skierowanych do osób starszych. Jako partner projektu Uniwersytet Medyczny w Łodzi przyczyni się do szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu Zdrowa Samotność w środowisku medycznym.
studymed.umed.pl/