METODOLOGIA WARSZTATÓW POCZĄTKOWYCH (CO-CREATION-WSPÓŁTWORZENIE)

Sekcja zawiera narzędzia metodologiczne, które będą używane w trakcie warsztatów początkowych ( cocreation-współtworzenie).

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

W tej sekcji znajdują się materiały szkoleniowe skierowane do seniorów opracowane w ramach projektu.
bookedit